Erozyon [Bölüm 3] Toprak Oluşumu ve Erozyona Etkileri

Toprak yapısında ki özellikler erozyonun oluşumunda kritik etkiye sahiptir. Toprak oluşum sürecine etkisi bulunan faktörler, toprağın yapısal özelliklerini etkileyerek, erozyonun meydana gelme olasılığını arttırır. Erozyona etkileri bakımından toprak oluşumu 5 farklı şekilde ele alınabilir. 1 ) Zaman Toprak oluşum süreci zamana bağlıdır. Her toprak çeşidinin oluşması için aynı zamana ihtiyaç duyulmaz. bir takım topraklar daha […]

Erozyon [Bölüm 2] Oluşum Nedenleri

http://erhan.steemoz.com/wp-content/uploads/2018/07/la-pacifica-coastal-erosion-drone-video-20170130-e1531241080115.jpg Erozyon oluşumunun nedenleri bir takım doğal olaylardır. Diğer bir söylemle erozyon tabiatın oluşumundan bu güne kadar gerçekleşmiş olan bir oluşumdur. . Doğal yolla gerçekleştiğinde doğa tarafından yeni toprak oluşumlarıyla bu kayıp dengelenebilmektedir. Fakat doğal yolla gerçekleşen erozyon insanların olumsuz etkisiyle doğanın karşılayamayacağı oranda artmaktadır. Bu biçimde oluşan erozyona “hızlandırılmış erozyon” denilir. Yüzeyde bitki örtüsü […]

Erozyon [Bölüm 1] Giriş

Erozyon insan ekolojisi ve ekonomisi bakımından verimli üst toprağı uzaklaştırması, karayolları ve arazilerde oyuntulara, heyelanlara yol açması, akarsu kanalları ve su depolama havzalarında siltlenme, ötröfikasyon ve diğer birçok yolla çevresel bozulmaya neden olmasından dolayı çok önemli bir yere sahiptir. Erozyon karmaşık bir takım olayları içermekte olup, mekaniği ve kontrolü hakkında bilinmeyen daha çok husus vardır. […]