Taedium Vitae

Latince bir deyim olan taedium vitae, yaşamdan bezginlik ve bıkkınlık veya yaşamdan nefret etme ve küçümseme anlamaları taşımaktadır. Ama burada ki bezginlik ve bıkkınlık yada nefret etme düşünceleri hayat akışında ki sıkıntılardan kaynaklanmayıp yani, fakirlik, hastalık ve buna olumsuz durumlara dayanmayıp varoluşsal bir sıkıntıyı ifade etmektedir. Bu yaşamdan nefret etme durumu kişiyi intihar etme isteğine kadar […]