Erozyon [Bölüm 3] Toprak Oluşumu ve Erozyona Etkileri

Toprak yapısında ki özellikler erozyonun oluşumunda kritik etkiye sahiptir. Toprak oluşum sürecine etkisi bulunan faktörler, toprağın yapısal özelliklerini etkileyerek, erozyonun meydana gelme olasılığını arttırır. Erozyona etkileri bakımından toprak oluşumu 5 farklı şekilde ele alınabilir. 1 ) Zaman Toprak oluşum süreci zamana bağlıdır. Her toprak çeşidinin oluşması için aynı zamana ihtiyaç duyulmaz. bir takım topraklar daha […]