Erozyon [Bölüm 2] Oluşum Nedenleri

http://erhan.steemoz.com/wp-content/uploads/2018/07/la-pacifica-coastal-erosion-drone-video-20170130-e1531241080115.jpg

Erozyon oluşumunun nedenleri bir takım doğal olaylardır. Diğer bir söylemle erozyon tabiatın oluşumundan bu güne kadar gerçekleşmiş olan bir oluşumdur. . Doğal yolla gerçekleştiğinde doğa tarafından yeni toprak oluşumlarıyla bu kayıp dengelenebilmektedir. Fakat doğal yolla gerçekleşen erozyon insanların olumsuz etkisiyle doğanın karşılayamayacağı oranda artmaktadır. Bu biçimde oluşan erozyona “hızlandırılmış erozyon” denilir.

Yüzeyde bitki örtüsü yoğunluğu azaldıkça toprakların taşınımı daha kolay olmaktadır. Rüzgar, yüzey akışı olan sulama ve yağmur suları, yüzeyde ki eğim ile birleşerek toprağı taşıyabilmesi yüzeyde ki bitki örtüsünün varlığı ve yoğunluğu ile yakından ilgilidir. Bu durumda bitki örtüsü toprakta var olan eğime rağmen toprak parçalarının önünde âdeta bir set görevi yaparak taşınımı engelleyebilir. Bitki örtüsü rüzgârın ve yağmur damlalarının etkisini azaltarak aşınımı ve taşınımı yavaşlatabilir.

Erozyonun en önemli nedenlerinden bir taneside bilgisizlik ve bilinçsizliktir. Özellikle tarım yapılan arazilerde, bilinçli olunmadan erozyonun artması sağlanmaktadır. Bunun sonucunda yeterli bilgi sahibi olmayan çiftçi anızları yakarak toprak yapısı ve toprakta yaşayan canlılara zarar vererek dolaylı yollarla erozyona sebep olabileceği gibi. Eğim yönünde tarlasını işleyerek toprağın yerçekimi, su veya rüzgarın etkisiyle taşınımına sebep olabilir. Orman yangınları da bitki örtüsü ve yaşayan organizmaların yok olması ile erozyonun artışına sebep olmaktadır. Özellikle dağlık alanlardaki ormanların yanması ve yok olması erozyonu daha fazla etkiler.

Erozyon akarsu, dere veya göller ilede gerçekleşebilir. Örnek olarak akarsular, suyun aşındırma gücü sayesinde toprağı aşındırarak bir başka yere taşıyabilirler. Şiddetli yağışlar sonrasında taşkınların olması ile de toprak taşınabilir. Suyun aşındırma gücü oldukça fazladır. Örnek olarak deniz tabanındaki taşların büyük bir kısmı yuvarlak şekillidir. Bunun sebebi taşların yeterince sert olmaması değil, suyun aşındırma gücünün oldukça yüksek olmasıdır.

Devam yazılarında görüşmek üzere.

Esen kalın…

Source : 1
img source : 1 234

Yazar: @erhanoz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir