Erozyon [Bölüm 1] Giriş

Erozyon insan ekolojisi ve ekonomisi bakımından verimli üst toprağı uzaklaştırması, karayolları ve arazilerde oyuntulara, heyelanlara yol açması, akarsu kanalları ve su depolama havzalarında siltlenme, ötröfikasyon ve diğer birçok yolla çevresel bozulmaya neden olmasından dolayı çok önemli bir yere sahiptir. Erozyon karmaşık bir takım olayları içermekte olup, mekaniği ve kontrolü hakkında bilinmeyen daha çok husus vardır. […]

Ekolojik Tarım

Merhabalar Bu yazımda ekolojik tarımdan bahsedeceğim. Ekolojik tarım kavramı özellikle Almanya ve Doğu Avrupa dillerinde kullanılırken, Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca’da biyolojik tarım, İngilizce’de Organik tarım ve Türkçe’de ise Ekolojik veya Organik tarım olarak dile getirilmektedir. Şu günlerde önemini daha da hissettiğimiz sağlıklı ürünlere yıllar öncesinde geleneksel tarımsal üretim teknikleriyle uygulanan ekolojik tarım sayesinde rahatlıkla ulaşılabiliniyordu. […]